Επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδαForever Business Owner
Κατάλογος προϊόντων PDF (15,2 MB)


Forever Living Products - Nature Min


Nature Min
Ο οργανισµός µας µπορεί να επωφεληθεί από τα θρεπτικά συστατικά, που είναι φυλαγµένα βαθιά σε έναν αρχαίο βυθό, γιατί το 4% του βάρους µας αποτελείται από τέτοια µεταλλικά στοιχεία. ∆εδοµένου ότι ο οργανισµός µας δεν µπορεί να παρασκευάσει µεταλλικά στοιχεία πρέπει να τα παίρνουµε από τη διατροφή µας ή από συµπληρώµατα. Τ ο Forever Nature Min είναι µια εξελιγµένη πολυµεταλλική σύνθεση από βιοδιαθέσιµες µορφές µεταλλικών στοιχείων, για τη µεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση. Προσφέρει µεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε µια τέλεια ισορροπηµένη αναλογία, για βέλτιστη αποτελεσµατικότητα. Χρησιµοποιώντας µια βάση µεταλλικών στοιχείων από φυσικά ιζήµατα του βυθού και χηλικά θαλάσσια φυτά και ζώα, το Nature Min προσφέρει τα περισσότερα από τα µεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στον ανθρώπινο οργανισµό.